חן אדלר

ROCKING CHAIR

הפרויקט עוסק בתרבות השייקרית ובתרבות השבטית האפריקאית (שבט הקארו). העבודה בוחנת את הזוית הנשית בתרבויות אלו.

בפרויקט בניתי כיסא נדנדה, המזוהה ברמה אייקונית עם התרבות השייקרית, המשלב בתוכו סממנים אסתטיים מהתרבות השבטית האפריקאית, כשבחרתי להתמקד בסממני אסתטיקה של שבט מסויים- שבט הקארו.