עיצוב, תיכנון והרכבת מודל עובד לקורס פלסטיק

RADIO
דפדוף תחנות
עוצמת שמע
שקע USB
הדלקה / כיבוי
שקע אוזניה
מודל עובד