חן אדלר

אריזה לתה

סדרת תיונים בהשראת הים.

התיונים מעוצבים כך שהם מתקשרים עם ספל התה: 

אוניה המטילה עוגן, אדם וגלגל הצלה, דג וחכה. 

 

לשימוש חוזר בתיון, ניתן להכניס אותו חזרה לעטיפה,

וכך מתקבל מראה של עולם תת ימי,

בו האוניה שוכבת על קרקעית הים, קרקעית הים נוצרת כתוצאה מצביעה של התיון את העטיפה.

פריסה של העטיפה