חן אדלר

אפליקציה

תפקידה של האפליקציה הוא להוות מקור לסגירת פינות ופערים ,  

אספקת מידע למשתמש ,ערוץ תקשורת עם אנשי המקצוע המלווים בתהליך.

הצגת פירוט ארוחה הכולל נתוני זמן, מרכיבים, ערכים תזונתיים

הדגמת תקשורת בין דיאטנית למטופל, שיתוף ביום-יום

לו"ז תזונה שבועי, המאפשר לתכנן תוכנית תזונה יומית 

לו"ז שבועי לפעילות גופנית 

גירסת האפליקציה המותאמת למשפחה, מאפשרת לקחת חלק בתהליך שהמטופל עובר, כך בן המשפחה לוקח חלק פעיל באמצעותה.

רשימת קניות שערך המטופל ונשלחה לבן משפחה שמגיע לסופר

התראות הנשלחות ע"י המטופל

מתכונים מותאמים לשלבי התהליך, כשבן המשפחה לוקח על עצמו לבשל